trangchu:h2;top:h3;bottom:h3;trai:h3;phai:h3;TrangDanhMuc:h2;TrangChiTiet:h1;Canonical:;SiteMap:0.1;-cauhinhseo-

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Tin học Thiết bị VP Hạ Long, xem thông tin của Sở kế hoạch đầu tư TPHCM

  • Văn phòng: 88/4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP HCM
  • Địa chỉ: 345/26 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP HCM
  • Điện thoại: 08 351 789 78 - Hotline: 090 540 9299
  • Fax: 08 3517 2226
  • Email: choixanh@choixanh.net

Sử dụng form liên hệ trực tuyến

7172